Raamatupidamisteenused, perioodiline (igakuine) raamatupidamine, maksukonsultatsioon, eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamine, aastaaruanded audiitoriteenus, aastaaruande audit, mitterahaliste sissemaksete hindamine, ühinemislepingute kontroll, äriplaanide koostamine, taotluste vormistamised, õigusabi teenused, tööõigus, äriõigus, võlaõigus, ettevõtete asutamine/müük, lubade ja litsentside taotlemine, dokumentide vormistamine.